Incarghis di consulence

 

Ducj i dâts relatîfs aes incarghis di colaborazion e di consulence dadis dal Comun a personis esternis a àn di jessi publicâts sul sît dal Comun.
Il dovê di publicazion al è considerât de leç finanziarie dal 2008 ( L. 4-12-2007 n. 244, art. 3, c. 54).